top of page

INTERLOKALE VERENIGING

Sportregio Getevallei is een samenwerkingsverband tussen gemeenten en steden Linter, Geetbets, Glabbeek, Hoegaarden, Kortenaken, Landen, Tienen en Zoutleeuw.

Als regio wordt er samengewerkt met overheidsinstanties en verenigingen waaronder Sport Vlaanderen, ISB vzw, MOEV en Logo Oost-Brabant.

DOEL

De algemene doelstelling is het sportgebeuren van de participerende gemeenten te stimuleren met aandacht voor verschillende doelgroepen, zodat zoveel mogelijk inwoners op hun eigen niveau kunnen bewegen en sporten op een kwaliteitsvolle manier.

SPECIFIEK

  • Functioneren als een overlegplatform tussen de gemeenten.

  • De contacten en samenwerking op sportgebied tussen de gemeenten bevorderen.

  • Aanbieden aan de bevolking van een gemeenteoverschrijdend activiteitenpakket:

    • Organiseren van sportpromotionele acties / evenementen voor diverse doelgroepen.

    • Innoveren van het lokaal en bovenlokaal sportgebeuren.

  • De deelname van de gemeente aan sportpromotiecampagnes coördineren.

  • Stimuleren van de uitbouw van de gemeentelijke sportstructuren.

  • Het verzamelen van informatie en documentatie in verband met deze algemene en specifieke doelstellingen.

bottom of page