top of page

Acerca de

Oriëntatieloop pakket.jpg

Oriëntatieloop voor scholen

Vele evenementen van de loopweek voor scholen werden afgelast in onze regio. Wij bedachten een alternatief.

In eigen klasbubbels kunnen 42 scholen in de regio nu gebruik maken van een uitdagende oriëntatieloop in de vorm van een gebruiksklaar en volledig gratis pakket!

Als alternatief voor Vlaamse Loopweek

Naar jaarlijkse traditie organiseert de schoolsportfederatie MOEV eind september een loopweek voor alle Vlaamse scholen. Omwille van de coronaepidemie werd de geplande periode uitzonderlijk uitgebreid tot aan de herfstvakantie en zeer uitzonderlijk zelfs tijdens de rest van het schooljaar. Deelnemen kan enkel met eigen klas- of schoolbubbel.

 

Wij gingen op zoek naar een aantrekkelijk alternatief voor de loopweek en wilden voorbereid zijn ingeval een grootschalig loopevenement met alle scholen tegelijk niet mocht plaatsvinden. Op die manier werd een nieuw concept bedacht waarbij leerlingen van het eerste tot en met het zesde leerjaar basisonderwijs klasgewijs een oriëntatieloop kunnen afleggen op de speelplaats of op een terrein buiten de school.

​​

Het pakket

Er werden 14 oriëntatiepakketten samengesteld met kompassen, deelnamekaartjes, spelmateriaal en heel wat fiches met opdrachten. Het is de bedoeling om in kleine groepjes loopbakens te vinden. Aan iedere baken dient de groep een opdrachten uit te voeren. 

Nadien verplaatsen de kinderen zich terug naar een centraal gedeelte waar de leerkracht hen opwacht en terug op pad stuurt. De leerkracht kan de opdrachten aanpassen aan de leeftijd van de deelnemers.

 

De scholen uit de regio kunnen bij de deelnemende gemeenten een oriëntatielooppakket lenen en dit gedurende het hele schooljaar.

In het nieuws

bottom of page